Name :   Godwin
Surname (optional) :   Xuereb
E-Mail (optional) :   godwin_xuereb@yahoo.com
URL (optional) :   http://godwinxuereb.blogspot.com/
Location (optional) :   
Comments :   Prosit hafna tas-sit iddedikat lill-memorja ta Patri Donat, wild denju ta San Frangisk.
Name :   abel
Surname (optional) :   aquilina
E-Mail (optional) :   abelaquilina@live.com
URL (optional) :   
Location (optional) :   gharghur
Comments :   prosit
Name :   Mark
Surname (optional) :   Manfre
E-Mail (optional) :   mmanfre@keyworld.net
URL (optional) :   Maltanet
Location (optional) :   Naxxar
Comments :   Prosit tal-hidma. Hemm xi chance li Kliem Il-Hajja jigi publikat fuq l-internet.
Name :   Anna
Surname (optional) :   Spiteri
E-Mail (optional) :   anna@maltanet.net
URL (optional) :   
Location (optional) :   Hamrun
Comments :   Dear Ziju, thank you for the beautiful memories which will always remain in my heart.
Name :   pawlu
Surname (optional) :   dimech
E-Mail (optional) :   padi_dimech@yohoo.com
URL (optional) :   
Location (optional) :   siggiewi,malta
Comments :   Lil ex kappillan P.Donat nafu mindu kont abbati fil-knisja tas-SSma Trinita fil-Marsa. Marsi li ghamel unur lill Marsa u serva lil-Alla, l-Ordni Kappuccin u l-knisja Maltija. Kien appostlu tal-Kelma tAlla. Il-Mulej jaghtik is-sliem ghal dejjem.
Name :   pawlu
Surname (optional) :   dimech
E-Mail (optional) :   padi_dimech@yohoo.com
URL (optional) :   
Location (optional) :   siggiewi,malta
Comments :   Lil ex kappillan P.Donat nafu mindu kont abbati fil-knisja tas-SSma Trinita fil-Marsa. Marsi li ghamel unur lill Marsa u serva lil-Alla, l-Ordni Kappuccin u l-knisja Maltija. Kien appostlu tal-Kelma tAlla. Il-Mulej jaghtik is-sliem ghal dejjem.
Name :   John
Surname (optional) :   Cassar
E-Mail (optional) :   
URL (optional) :   
Location (optional) :   Garissa - Kenya
Comments :   Sacerdot li habb il-Kelma ta Alla. Hadem u stinka biex din il-Kelma tigi tradotta ghall-ilsien Malti u kif ukoll tidhol fid-djar tal-familji Maltin, bmod specjali permezz tal-publikazzjoni Kliem il-Hajja
Name :   Maria u Alfred
Surname (optional) :   De Carlo
E-Mail (optional) :   mdecarlo@optusnet.com.au
URL (optional) :   
Location (optional) :   Sydney, Australia
Comments :   Il-kotba Kliem il-Hajja huma gawra fil-hajja spiritwali taghna. Hajr lil Patri Donat u l-patrijiet Frangiskani l-ohra li jahdmu biex dan il-progett qaddis ikompli ghall-hafna snin ohra.
Name :   Sr M. Antonietta
Surname (optional) :   Attard
E-Mail (optional) :   
URL (optional) :   
Location (optional) :   Malta
Comments :   Fr.Donat, Nixtieq nghidlek grazzi minn qalbi tal-kontribut siwi li dejjem tajt u ghadek taghti biex il-Kelma ta Alla tibqa dejjem verament Hajja. Nixtieqlek sahha u zmien biex tkompli din il-hidma sabiha ghall-glorja ta Alla. Sahha u berikni
Name :   Leli
Surname (optional) :   Zammit
E-Mail (optional) :   
URL (optional) :   
Location (optional) :   St.Venera
Comments :   Lil Patri Donat Spiteri OFM CAP. nafu sewwa ghax Barra li huwa hu ir-ragel taohti, dan kien zewigni ukoll,min hawn nitlob ghalih. Berikna.
Name :   Emanuel
Surname (optional) :   Zammit
E-Mail (optional) :   
URL (optional) :   
Location (optional) :   
Comments :   Grazzi Patri Donat Spiteri OFM Cap. Jiena niftakar illi kont inti li zewiegt hafna min huti kif ukoll lijli ikoll. Grazzi u itlob ghalina.
Name :   Claudine
Surname (optional) :   
E-Mail (optional) :   
URL (optional) :   
Location (optional) :   Malta
Comments :   What a good man he was. Not only scholarly, but he applied what he knew to real life. Gojjell.
Name :   maurice
Surname (optional) :   xuereb
E-Mail (optional) :   maurice@maltanet.net
URL (optional) :   
Location (optional) :   sliema
Comments :   I am very grateful to you for having provided me and others with such informative,easily readable and profound books,which are related to the Bible.This love of the Bible has strenghtened so much my faith and beleif in our Catholic religion.God bless
Name :   Anthony (P.Marjan)
Surname (optional) :   Ellul
E-Mail (optional) :   tontaffy@yahoo.com
URL (optional) :   
Location (optional) :   Anasco, Puerto Rico.
Comments :   Thank you, P.Donat, for having taught me during my years of Theology and prepare me for the priestly Ordination. Pray for me and may God bless you. Pax Tecum.
Name :   Publius
Surname (optional) :   Mair
E-Mail (optional) :   mairpublius@gmail.com
URL (optional) :   
Location (optional) :   
Comments :   God is really great.
   Next 15
Return to Web Site | Sign Guestbook