Name :   Rinette
Surname (optional) :   Saliba
E-Mail (optional) :   
URL (optional) :   
Location (optional) :   San Gwann Malta
Comments :   Il-mulej qieghed ihaddem l-ispirtu tieghu sew fikom ahna wkoll qeghdin induqquh.Kemm hi sabiha il-kelma tal-mulej kellu bzonn tidhol fomm kullhadd hu nxandruwa kieku ma hawnx dan id- disastru ta hajja.Int dixxiplu tal-mulej u hawn hafna bhalek
Name :   francis
Surname (optional) :   debono
E-Mail (optional) :   debonofrancis@gmaile,com
URL (optional) :   
Location (optional) :   marsa
Comments :   veru haqqu proset u grazzi tal hidma li wettaq fil marsa
Name :   joseph
Surname (optional) :   dalli
E-Mail (optional) :   dallijoseph@gmail.com
URL (optional) :   
Location (optional) :   zebbug
Comments :   prosit fr. Donat. b-erf tieghek nitalmu ahna u uliedna. grazzi
Name :   paul
Surname (optional) :   ciantar
E-Mail (optional) :   anchor 17@onvol.net
URL (optional) :   
Location (optional) :   tarxien
Comments :   tajjeb hafna
Name :   Larry
Surname (optional) :   Hayes
E-Mail (optional) :   
URL (optional) :   
Location (optional) :   San Francisco, California USA
Comments :   What an outstanding labor of love youve created, Anna! Of course, when one looks over the tremendous body of Uncle Fredus life works, we are fortunate that you have dedicated all of your time and effort in honoring it with this truly beautiful website.
Name :   Leli
Surname (optional) :   Muscat
E-Mail (optional) :   lelimuscat@gmail.com
URL (optional) :   
Location (optional) :   BKara
Comments :   Mhux biss GRAZZI tal-Website....imma GRAZZI akbar ta l-Imhabba li rawwimt fija, biex ningosta, nifhem u nghix l-Kelma Ta Alla Miktuba
Name :   charles
Surname (optional) :   debono
E-Mail (optional) :   kmdebono@maltanet.net
URL (optional) :   
Location (optional) :   
Comments :   Qrajt hafna mill-artikli li Fr Donat kiteb fid-Dwl Frangiskan u hadt hafna gost naqra u nitghallem. Grazzi Fr Donat
Name :   Charles
Surname (optional) :   Garcia
E-Mail (optional) :   cargarcia@onvol.net
URL (optional) :   http://www.freewebs.com/gabrielangelus/
Location (optional) :   Tarxien
Comments :   Prosit tas-site interessanti. Ghandi diversi kitbiet tieghek u kotba wkoll. Niehu gost ghax nitghallem meta naqra xi kitba minn tieghek. Ibqa tina kitba bhal din specjalment fejn tidhol l-istorja tal-Bibbja. Grazzi
Name :   Rene
Surname (optional) :   Savona Ventura
E-Mail (optional) :   rsvp@vol.net.mt
URL (optional) :   www.sangwannmalta.org
Location (optional) :   san gwann
Comments :   Very informative website indeed keep up the good work on our locality
Name :   Leli u Lina
Surname (optional) :   Vella
E-Mail (optional) :   leolel@onvol.net
URL (optional) :   
Location (optional) :   Zabbar
Comments :   Vera site sabih, informattiv u bzonjuz.Inheggu aktar nies biex jaraw dan is-site, partikolarment l-ahwa fOFSs. Paci u Sliem.
Name :   Vince
Surname (optional) :   Marshall
E-Mail (optional) :   vincemar@onvol.net
URL (optional) :   www.freewebs.com/kristurebbieh
Location (optional) :   Pieta
Comments :   Proset tas Site ta Pt Donat vera interesanti grazzi tax xghol li ghamilt. Niehu pjacir jekk taghmel is-Site tighie fuq il Links tal Web Site tieghek jien tiga ghamilt is Site ta Pt Donat fuq tighie ghax vera informativa. IL Paci tal MULEJ
Name :   Joseph
Surname (optional) :   
E-Mail (optional) :   
URL (optional) :   
Location (optional) :   Kalkara
Comments :   prosit tax-xoghol siewi tieghek ftixrid tal-Kelma.
Name :   Fr.Franco
Surname (optional) :   Fenech Ofm Cap
E-Mail (optional) :   
URL (optional) :   
Location (optional) :   
Comments :   Nixtieq nghidlek prosit ta din l-inizjattiva. P.Donat verament jisthoqqlu li jibqa mfakkar bhala bniedem li kellu ghal qalbu it-taghlim u li ghamel hiltu biex bil-kitba u l-kelma tieghu iqajjem fina imhabba lejn il-Kelma tAlla. Grazzi
Name :   JOSEPH
Surname (optional) :   CRIMINALE
E-Mail (optional) :   josephcr@maltanet.net
URL (optional) :   
Location (optional) :   Msida Malta
Comments :   Congratulations for an excellent web sight,which Fr.Donat Spiteri deserve and merit for his great work and dedication for spreading knowledge of God`s Word among the Maltese people.He deserve to be recognised and praised worldwide.
Name :   Dorothy
Surname (optional) :   Sala
E-Mail (optional) :   DJ1304@hotmail.com
URL (optional) :   
Location (optional) :   USA
Comments :   What a wonderful website and such a tribute to Father Donat (Ziju Fredu).Thank you Anna for all your hard work. Dorothy
Previous 15    Next 7
Return to Web Site | Sign Guestbook